Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), doğal gazın -162 °C’ye soğutulmasıyla elde edilen sıvı formudur. Bu işlem, doğal gazın hacmini yaklaşık 600 kat azaltır ve nakliyesini kolaylaştırır.

LNG taşıma tankları, LNG’nin güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Tanklar, LNG’nin düşük sıcaklığını korumak ve çevreye sızmasını önlemek için özel malzemelerden yapılmıştır.

LNG taşıma tankları üç ana tiptedir:

  1. Kapalı tip tanklar: Bu tanklar, LNG’yi çevreleyen bir yalıtım katmanı ile kaplıdır. Yalıtım katmanı, LNG’nin düşük sıcaklığını korumaya yardımcı olur.
  2. Açık tip tanklar: Bu tanklar, LNG’yi çevreleyen bir atmosferik gaz katmanı ile kaplıdır. Atmosferik gaz katmanı, LNG’nin aşırı buharlaşmasını önlemeye yardımcı olur.
  3. Tüplü tanklar: Bu tanklar, LNG’yi içeren silindirik kaplardan oluşur. Tüplü tanklar, diğer tank türlerine göre daha küçüktür ve daha az yer kaplar.

LNG taşıma tankları, farklı boyutlarda ve kapasitelerde mevcuttur. Tankların boyutu ve kapasitesi, taşınacak LNG miktarına göre belirlenir.

LNG taşıma tankları, deniz, kara ve hava yoluyla taşınabilir. Deniz yoluyla taşıma, LNG’nin en yaygın taşıma yöntemidir. Kara yoluyla taşıma, LNG’nin daha kısa mesafeler için taşınmasında kullanılır. Hava yoluyla taşıma, LNG’nin çok kısa mesafeler için taşınmasında kullanılır.

LNG taşıma tankları, çevre dostu bir taşıma şeklidir. LNG, geleneksel yakıtlara göre daha az sera gazı emisyonuna neden olur.

LNG taşıma tankları, küresel enerji sektöründe önemli bir role sahiptir. LNG, dünyanın birçok yerindeki elektrik santralleri, endüstriyel tesisler ve konutlar için bir güç kaynağı olarak kullanılmaktadır.