Kriyojenik tanklar, içlerinde sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir.

– Sıvılaştırılmış Azot (LIN),
– Sıvılaştırılmış Oksijen (LOX),
– Sıvılaştırılmış Argon (LAR)

Tanklar, içinde bulunan gazin -196 ºC ve daha düşük sıcaklıkları muhafaza etmeye yönelik tasarlanmaktadırlar.