Sıvılaştırılmış olarak taşınan ve depolanan Karbondioksit (CO2), Oksijen (O), Azot (N), Argon (Ar) ve diğer gazlaşabilen sıvıların buharlaştırılması amacıyla kryojenik tanklarla birlikte buharlaştırıcılar (Evaporatör) kullanılır. Ortam ısısı ihtiyaç duyulan enerijiyi karşılar ve evaporatörden geçen kriyojenik sıvı buharlaşarak yeniden gaz fazına geçer ve kullanıma girer.

Buharlaştırıcılarımız, özel alüminyum alaşımından ekstürüzyon metoduyla üretilen kanatlı boruların seri ve paralel bağlanması suretiyle imal edilirler. Ortam ile etkileşime açık kanatların oluşturduğu alan sayesinde yüksek ısı transferi sağlayabilen bu buharlaştırıcı tipi ihtiyaç duyulan gaz kapasitesini pek çok uygulamada sağlamak için yeterlidir.

CRYOTEKNİK , akışkan miktarı, çalışma süresi,tam sıcaklığı, bağıl nem, donma süresi, buharlaştırıcının çalıştığı bölgenin coğrafi yüksekliği, rüzgar, güneş radyasyonu, işletme basıncı gibi buharlaştırıcı performansını doğrudan etkileyen faktörleri dizayn parametreleri olarak hassasiyetle değerlendirerek ihtiyacı karşılamak üzere değişik kapasitelerde tank basınçlandırıcısı, alçak ve yüksek basınçlı buharlaştırıcılar üretmektedir.

   Atmosferik buharlaştırıcılarda şu akışkanlar kullanılabilir:

 • Azot
 • Oksijen
 • Argon
 • Karbondioksit
 • Lng
 • Azotprotoksit

  Atmosferik buharlaştırıcılarımız şu özelliğe sahiptir:

 • PED 2014/ 68 / EU göre tasarlanmış ve üretilmektedir.
 • CE işaretine sahiptir.
 • Maksimum izin verilen çalışma basıncı 40 – 300 bardır.
 • Oksijen servisle temizlenmiştir.
 • Deprem hesapları uniform building code zone 4’e göre yapılmıştır.
 • Düşük basınç kaybı,
 • Verimli kanatlı boru tasarımı,
 • Optimum konveksiyon için dış ve iç yüzeyler en iyi duruma getirilmistir.

   Atmosferik buharlaştırıcıların seçenekleri şunlardır:

 • Kanatlı borulu buharlaştırıcılar,
 • Fan takviyeli buharlaştırıcılar.
ATMOSFERİK BUHARLAŞTIRICI
ATMOSFERİK BUHARLAŞTIRICI
ATMOSFERİK BUHARLAŞTIRICI

Teknik Döküman