Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG – Compress Natural Gas) en ekonomik, en güvenli , en konforlu, en temiz yakıt olan doğalgazın kullanımına imkan sağlamak amacı ile Depolama ve Taşıma tankları yapmaktayız.

Sıvı yakıtlarla karşılaştırıldığında, doğal gaz ucuz ve çevre dostu bir alternatiftir. Yeni kaynaklar ve özütleme yöntemleri küresel arzı arttırdı ve yaygın kullanımı kolaylaştırıyor. Son tüketici, doğal gaz ile yakıt ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve aynı zamanda çevresel etkileri de azaltabilir.

Büyük miktarda doğal gaz depolamak ve taşımak için, tipik olarak 200 ila 250 bar arasında değişen basınçlarda yüksek basınçlı kaplara sıkıştırılır. Bu tip bir uygulama için, Hexagon Purus, çok çeşitli farklı boyutlarda ve depolama hacimlerinde sunmaktadır.