Linde
Air Liquide
Bitumat
CRYOLOR
İzmir Demir Çelik
Ankara Üniversitesi
Batıçim
Borusan Çimento
Çebitaş
Çolakoğlu Metalurji
Referanslar - cryoteknik
Referanslar - cryoteknik
Gulf Cryo
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sançim Çimento